Brugertest.nu – fordele og ulemper

Jeg har netop testet brugertest.nu. En tjeneste der gør det muligt hurtigt at afvikle fjerntest. Inden testen var jeg lidt skeptisk, men jeg er blevet positivt overrasket. Før var jeg i tvivl om, hvorvidt det endelige resultat blev godt nok. Jeg havde en del forbehold:

–       Hvis dette redskab skal bruges i min forretning, kan jeg så stå inde for slutresultatet til mine kunder?
–       Er de rekrutterede testbrugere gode og relevante?
–       Er en test på kun 20 minutter overhovedet brugbar, eller bliver det bare en gang sniksnak fra brugerens side?

Nu har jeg prøvet det. Jeg har netop gennemset den første video og kan se nogle fordele.

 

Styrker:

–       Man kan let tage sig sammen til at se kun 20 minutters video. Man får det altså gjort.
–       Mange grove usability fejl og misforståelser kommer til syne.
–       Brugeren sidder hjemme hos sig selv og bliver derfor ikke forstyrret af mig som testleder.

 

Forbehold:

–       Testopgaverne er ikke gode nok, hvis man følger skabelonerne.
–       Testbrugeren kan kun nå et par testopgaver på 20 minutter.
–       Der er ikke mulighed for at spørge ind undervejs, improvisere, bytte rundt på rækkefølgen af testopgaver eller afprøve teser undervejs. Kommunikationen er envejs.

 

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt jeg var ”heldig” med min første testbruger. Er hun repræsentativ? Det spørgsmål får jeg måske svar på, når jeg har gennemset de næste to videoer.

Og så en anden tanke. Man skal efterfølgende ”rate” brugeren efter hvor god han/hun er til at tænke højt. Men dét at tænke højt er i sig selv ikke et mål for, om testbrugeren er god og relevant. Måske fordrer det i stedet, at brugeren taler løs og skynder sig videre, hvor han/hun normalt ville have givet op midt i en testopgave. Desuden er brugerne på brugertest.nu (efter min overbevisning) bedre til interaktion i forhold til den gennemsnitlige testbruger i min gesjæft. Her møder jeg brugere, der kun tjekker e-mails en gang om ugen.

Og så tilbage til det overordnede spørgsmål: Kan jeg stå inde for slutresultatet? Ja, det tror jeg. Under givne forudsætninger. Man får, hvad man betaler for. Har man kun brug for at få testet et par testopgaver, bliver de testopgaver strikket ordentligt sammen, og kan jeg bruge testbrugere, som er bedre end gennemsnittet, så vil jeg mene, det er et rigtig fint værktøj, jeg kan bruge, når noget skal testes løbende.

Jeg ved, at folk i branchen er skeptiske overfor dette nye tiltag. Måske af frygt for at blive arbejdsløs? Eller måske af frygt for, at vores fag bliver taget mindre seriøst? Det mener jeg er helt ubegrundet. Der er stadig plads til og brug for de mere gammeldags og grundige tænke-højt test, hvor man taler med brugeren undervejs i testen. Så længe man ved, at der er forskel på de to former for tænke-højt test, og man bruger dem hver især, hvor de gør mest mulig gavn, så er jeg stadig positivt stemt. Problemet opstår først, hvis man tror, formål og udbytte er det samme.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Er du enig eller uenig? Smid gerne en kommentar nedenfor.

0. kommentarer
Del gerne: